"wygrywający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygrywający" po polsku

wygrywający

rzeczownik
 1. winner ***
  • wygrywający, zdobywca nagrody [COUNTABLE]
   Poland has got six Nobel prize winners. (Polska ma sześciu zdobywców nagrody Nobla.)
   Eminem was the winner of Grammy award. (Eminem był zdobywcą nagrody Grammy.)
przymiotnik
 1. top , *****
  • prowadzący, wygrywający (np. w lidze)
   He's a top player in the leauge. (On jest wygrywającym graczem w lidze.)
   The top contestant was disqualified. (Prowadzący zawodnik został zdyskwalifikowany.)
 2. winning *
  • zwycięski, wygrywający
   How can I have a winning team with no budget for recruiting? (Jak mogę mieć wygrywającą drużynę bez budżetu na rekrutację?)
 3. prize-winning , także: prizewinning
Na zwycięstwo rzecze mówiąc
czasownik
 1. win *****
  • wygrać, zwyciężyć (np. w wyścigu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Everyone is sure that we will win this time. (Wszyscy są pewni, że tym razem wygramy.)
   She won a teddy bear in a lottery. (Ona wygrała pluszowego misia na loterii.)
   I need to train more if I want to win. (Muszę więcej trenować, jeśli chcę wygrać.)
czasownik
 1. beat ****
  • pokonywać, wygrywać (z kimś lub czymś) [TRANSITIVE]
   He beat cancer. (On wygrał z rakiem.)
   We were beaten by five points. (Zostaliśmy pokonani pięcioma punktami.)
   You have to learn to beat your flaws. (Musisz się nauczyć pokonywać swoje wady.)
   zobacz także: beat somebody, defeat
 2. lead ***** , także: leadeth old-fashioned
 3. prevail **
phrasal verb
 1. notch up

powered by  eTutor logo