"wydarzenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydarzenia" po polsku

wydarzenia

rzeczownik
 1. affairs , ***
  • wydarzenia, sprawy [PLURAL]
   Tabloids usually describe celebrities' affairs. (Tabloidy zwykle opisują sprawy celebrytów.)
   The department of student affairs is in the main building of the university. (Dział spraw studenckich jest w głównym budynku uniwersytetu.)
 2. doings
 3. goings-on , ongoings Scottish English
rzeczownik
 1. event *****
  • wydarzenie, zdarzenie [COUNTABLE]
   You should come to this concert - it's a big event! (Powinieneś przyjść na ten koncert - to duże wydarzenie!)
   This exhibition will be an event of the year! (Ta wystawa będzie wydarzeniem roku!)
 2. affair , ***
  • afera, wydarzenie, sprawa [COUNTABLE]
   The affair led to the collapse of the government . (Afera doprowadziła do upadku rządu.)
   I know nothing about the affair at all. (Nie wiem nic o tej sprawie.)
 3. incident ***
  • incydent, wydarzenie, zajście, wypadek (losowy) [COUNTABLE]
   There were many incidents which occurred at the demonstration. (Na demostracji miało miejsce wiele incydentów.)
   This terrible incident will not be forgotten. (Ten okropny wypadek nie zostanie zapomniany.)
 4. episode **   [COUNTABLE]
  He said that the United States forces were not involved in the episode. (On powiedział, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie miału udziału w wydarzeniu.)
  That episode changed the course of the history. (To wydarzenie zmieniło bieg historii.)
 5. occasion ***
  • okazja, wydarzenie [COUNTABLE]
   On occasion, they happened to be in the wrong place. (Czasami zdarzało im się być w złym miejscu.)
   He doesn't need a special occasion to buy flowers for his wife. (On nie potrzebuje specjalnej okazji, żeby kupić kwiaty dla żony.)
 6. happening *
 7. excitement **
 8. way *****
  • fakt, wydarzenie [SINGULAR]
   The way that changed my life was my marriage. (Wydarzeniem, które zmieniło moje życie, był ślub.)
   I don't trust people because of one way from my past. (Nie ufam ludziom przez jedno wydarzenie z mojej przeszłości.)
 9. show , *****
  • wydarzenie, impreza informal [SINGULAR]
   Are you going to his show? (Idziesz na jego imprezę?)
   Is there any interesting show this weekend? (Czy w ten weekend jest jakieś ciekawe wydarzenie?)
 10. the proceeding
 11. casus
czasownik
 1. happen *****
phrasal verb
 1. go on *****
czasownik
 1. occur ****
  • zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się formal [INTRANSITIVE]
   The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
   Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
   Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
   link synonim: happen
phrasal verb
 1. go down ***

Powiązane zwroty — "wydarzenia"

rzeczownik
cykl (planowane wydarzenia) = series +1 znaczenie
koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) = end
doniosłość (np. wydarzenia) = significance , także: significancy
sponsorowanie (przedsięwzięcia, wydarzenia) = sponsorship
pobudka (wydarzenie, doświadczenie uświadamiające, że należy coś zmienić w swoim życiu) = wake-up call
główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia) = high point , także: highpoint , high spot British English
świadek wydarzenia = bystander , onlooker , także: stander-by +1 znaczenie
podniosłość (wydarzenia) = solemnity
Tydzień Mody (wydarzenie) = Fashion Week
relacja dziennikarska (z jakiegoś wydarzenia) = news footage
odtwarzanie (wydarzenia z przeszłości) = reenacting
finisaż (uroczyste zamknięcie wystawy lub zakończenie wydarzenia) = closing day
powodowanie (jakiegoś wydarzenia) = begetting
anulowanie (np. lotu, wydarzenia kulturalnego) = cancellation British English , cancelation American English
czasownik
towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) = attend
fundować (wydarzenie) = sponsor
zrodzić (przyczynić się do jakiegoś wydarzenia) = beget literary
odtwarzać (wydarzenie z przeszłości) = re-enact , także: reenact
zdarzyć się = hap , happ +2 znaczenia
przynosić (np. jakieś wydarzenia, nowiny) = see
przekłamywać (np. fakty, wydarzenia) = misstate
phrasal verb
odtwarzać (np. jakieś wydarzenia) = act out
zdarzyć się = come up +2 znaczenia
inne
przymiotnik
przyimek
do (używane, by określić ile czasu zostało do jakiegoś wydarzenia) = to
idiom
zapowiadać (tworzyć warunki do wydarzenia się czegoś) = set the scene
nerwowo wyczekiwać (np. jakiegoś wydarzenia) = hold one's breath

powered by  eTutor logo