BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"wydarzenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydarzenia" po polsku

wydarzenia

rzeczownik
 1. affairs , ***
  • wydarzenia, sprawy [tylko liczba mnoga]
   Tabloids usually describe celebrities' affairs. (Tabloidy zwykle opisują sprawy celebrytów.)
   The department of student affairs is in the main building of the university. (Dział spraw studenckich jest w głównym budynku uniwersytetu.)
 2. doings
 3. goings-on , ongoings Scottish English
rzeczownik
 1. event *****
  • wydarzenie, zdarzenie [policzalny]
   You should come to this concert - it's a big event! (Powinieneś przyjść na ten koncert - to duże wydarzenie!)
   This exhibition will be an event of the year! (Ta wystawa będzie wydarzeniem roku!)
 2. affair , ***
  • afera, wydarzenie, sprawa [policzalny]
   The affair led to the collapse of the government . (Afera doprowadziła do upadku rządu.)
   I know nothing about the affair at all. (Nie wiem nic o tej sprawie.)
 3. incident ***
  • incydent, wydarzenie, zajście, wypadek (losowy) [policzalny]
   There were many incidents which occurred at the demonstration. (Na demostracji miało miejsce wiele incydentów.)
   This terrible incident will not be forgotten. (Ten okropny wypadek nie zostanie zapomniany.)
 4. episode **   [policzalny]
  He said that the United States forces were not involved in the episode. (On powiedział, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie miału udziału w wydarzeniu.)
  That episode changed the course of the history. (To wydarzenie zmieniło bieg historii.)
 5. occasion ***
  • okazja, wydarzenie [policzalny]
   On occasion, they happened to be in the wrong place. (Czasami zdarzało im się być w złym miejscu.)
   He doesn't need a special occasion to buy flowers for his wife. (On nie potrzebuje specjalnej okazji, żeby kupić kwiaty dla żony.)
 6. happening *
 7. excitement **
 8. way *****
  • fakt, wydarzenie [tylko liczba pojedyncza]
   The way that changed my life was my marriage. (Wydarzeniem, które zmieniło moje życie, był ślub.)
   I don't trust people because of one way from my past. (Nie ufam ludziom przez jedno wydarzenie z mojej przeszłości.)
 9. deal *****
 10. show , *****
 11. the proceeding
 12. casus
czasownik
 1. happen *****
phrasal verb
 1. go on *****
czasownik
 1. occur ****
phrasal verb
 1. go down ***

Powiązane zwroty — "wydarzenia"

rzeczownik
cykl (planowane wydarzenia) = series +1 znaczenie
koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) = end
doniosłość (np. wydarzenia) = significance , także: significancy
sponsorowanie (przedsięwzięcia, wydarzenia) = sponsorship
pobudka (wydarzenie, doświadczenie uświadamiające, że należy coś zmienić w swoim życiu) = wake-up call
główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia) = high point , także: highpoint , high spot British English
podniosłość (wydarzenia) = solemnity
Tydzień Mody (wydarzenie) = Fashion Week
odtwarzanie (wydarzenia z przeszłości) = reenacting
relacja dziennikarska (z jakiegoś wydarzenia) = news footage
finisaż (uroczyste zamknięcie wystawy lub zakończenie wydarzenia) = closing day
powodowanie (jakiegoś wydarzenia) = begetting
anulowanie (np. lotu, wydarzenia kulturalnego) = cancellation British English , cancelation American English
czasownik
towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) = attend
fundować (wydarzenie) = sponsor
zrodzić (przyczynić się do jakiegoś wydarzenia) = beget termin literacki
odtwarzać (wydarzenie z przeszłości) = re-enact , także: reenact
zdarzyć się = hap , happ +2 znaczenia
przynosić (np. jakieś wydarzenia, nowiny) = see
przekłamywać (np. fakty, wydarzenia) = misstate
określnik
tamto (używane w odniesieniu do osoby, przedmiotu, wydarzenia, które już zostało wspomniane) = that
phrasal verb
odtwarzać (np. jakieś wydarzenia) = act out
zdarzyć się = come up +2 znaczenia
inne
inne
na miejscu (np. jakiegoś wydarzenia) = on the scene
idiom
na miejscu (np. wydarzenia) = on the spot
zapowiadać (tworzyć warunki do wydarzenia się czegoś) = set the scene
przymiotnik
przyimek
do (używane, by określić ile czasu zostało do jakiegoś wydarzenia) = to
zaimek
to (używane w odniesieniu do osoby, przedmiotu, wydarzenia, które już zostało wspomniane) = this

powered by  eTutor logo