"wydać płytę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydać płytę" po polsku

wydać płytę

 1. release an album
 2. release a CD  
  link synonim: release an album

"wydać płytę" — Słownik kolokacji angielskich

release a CD kolokacja
 1. release czasownik + Cd rzeczownik = wydać płytę
  Zwykła kolokacja

  After a few years, he released his first CD in 1977.

  Podobne kolokacje:
release an album kolokacja
Popularniejsza odmiana: release one's album
 1. release czasownik + album rzeczownik = wydać płytę, wydać album
  Zwykła kolokacja

  They are expected to release another album in late 2013.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo