ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wybuchnąć śmiechem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybuchnąć śmiechem" po polsku

wybuchnąć śmiechem

czasownik
 1. bust up   American English
 2. burst into laughter , break out laughing , crack up
  • wybuchnąć śmiechem, głośno się roześmiać
   They burst into laughter. (Oni wybuchnęli śmiechem.)
   I cracked up unknowingly when I heard him sing the first note. (Bezwiednie parsknąłem śmiechem, gdy usłyszałem jak śpiewa pierwszy dźwięk.)
   The group of friends cracked up to the old lady's discontent. (Grupa znajomych parsknęła śmiechem ku niezadowoleniu starszej pani.)
 3. erupt into laughter  
idiom
 1. burst out laughing  
 2. collapse into giggles
phrasal verb
 1. break into laughter  
 2. break into a smile
 1. bark with laughter  

Powiązane zwroty — "wybuchnąć śmiechem"

inne

"wybuchnąć śmiechem" — Słownik kolokacji angielskich

 1. burst czasownik + laughter rzeczownik = wybuchnąć śmiechem, głośno się roześmiać
  Zwykła kolokacja

  Often he burst into laughter when his children did something ridiculous.

  Podobne kolokacje:
 1. break czasownik + laughter rzeczownik = wybuchnąć śmiechem
  Zwykła kolokacja

  The relief was so great that everyone broke into laughter.

  Podobne kolokacje:
break into a smile kolokacja
 1. break czasownik + smile rzeczownik = nagle zacząć się uśmiechać, wybuchnąć śmiechem
  Luźna kolokacja

  She looked up and her face broke into a wide, happy smile.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo