"wyładowywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyładowywać się" po polsku

wyładowywać się

phrasal verb
 1. pile out
czasownik
 1. land *****
  • wysadzać, wyładowywać [TRANSITIVE]
   Land these books and take them upstairs. (Wyładuj te książki i zanieś je na górę.)
   We have already landed the couch. (Już wyładowaliśmy kanapę.)
 2. wreak
 3. vent *  
 4. discharge **
  • wyładowywać (np. pasażerów ze statku) formal [TRANSITIVE]
   The ship stopped to discharge the passengers. (Statek zatrzymał się, żeby wyładować pasażerów.)
czasownik
 1. unload *
 2. disembark , debark
 3. unlade
 4. offload , także: off-load
 5. unship
phrasal verb
 1. pour out
czasownik
 1. run down *
  • wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
   These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)
 2. go dead
idiom
 1. let off steam British English , blow off steam American English
 2. vent one's spleen

"wyładowywać się" — Słownik kolokacji angielskich

pile out kolokacja
 1. pile czasownik + out particle = wyładowywać się (np. z autobusu)
  Zwykła kolokacja

  The men in the second car piled out to see what could be done about the blazing building.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo