"wsparcie dla rodzin" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wsparcie dla rodzin" po polsku

"wsparcie dla rodzin" — Słownik kolokacji angielskich

family support kolokacja
  1. family rzeczownik + support rzeczownik = wsparcie dla rodzin
    Bardzo silna kolokacja

    Do you have the support of your family and friends?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo