ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"wspaniałym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspaniałym" po polsku — Słownik angielsko-polski

wspaniałym

rzeczownik
 1. wonderfulness
 2. immenseness
 3. tremendousness
a happy girl now
przymiotnik
 1. wonderful ***
  • cudowny, wspaniały
   Jim was a wonderful companion. (Jim był wspaniałym towarzyszem.)
   She is a wonderful cook, just like her mother. (Ona jest wspaniałą kucharką, tak jak jej matka.)
   I have wonderful news for you. (Mam dla ciebie wspaniałe wiadomości.)
 2. great ***** , gt. (skrót)
  • świetny, wspaniały, wielki spoken
   This film is really great! (Ten film jest naprawdę świetny!)
   It's great to be home again. (Wspaniale jest być znów w domu.)
   He has a great future ahead of him. (On ma przed sobą wspaniałą przyszłość.)
   You are great. (Jesteście wspaniali.)
   link synonimy: fine, wonderful, fantastic
 3. fine ****
  • wspaniały, wyśmienity
   It is a fine example. (To jest wyśmienity przykład.)
   Tim brought a fine wine to drink with appetizers. (Tim przyniósł wyśmienite wino do wypicia z przystawkami.)
   They sell fine food here. (Oni sprzedają tu wspaniałe jedzenie.)
   zobacz także: terrific
 4. royal **  
  It was a royal party, thank you for the invitation! (To było wspaniałe przyjęcie, dziękuję za zaproszenie!)
  Thank you for this royal dinner. (Dziękuję ci za ten wspaniały obiad.)
  I heard that it's a royal film - I want to see it. (Słyszałem, że to wspaniały film - chcę go obejrzeć.)
 5. magnificent *
  • wspaniały, wyśmienity
   He has a magnificent collection of stamps. (On ma wspaniałą kolekcję znaczków.)
   The view from our hotel room is just magnificent. (Widok z okna naszego pokoju hotelowego jest po prostu wspaniały.)
 6. super **
  • świetny, wspaniały, fajny informal
   What a super party! (Co za fajna impreza!)
   It was a super film, you should see it. (To był świetny film, powinieneś go obejrzeć.)
   I have a super day today - everything goes according to the plan. (Mam dziś wspaniały dzień - wszystko idzie zgodnie z planem.)
 7. fantastic **
  • fantastyczny, wspaniały
   That's a fantastic idea! (To fantastyczny pomysł!)
   You look fantastic, Jane. (Wyglądasz fantastycznie, Jane.)
   "I have passed my final exam!" "Fantastic!" ("Zdałem swój egzamin końcowy!" "Fantastycznie!")
   link synonimy: great, wonderful
 8. gorgeous *
  • cudowny, wspaniały (np. widok, jedzenie)
   The view from their room was just gorgeous. (Widok z ich pokoju był po prostu cudowny.)
   I love your shirt! It's such a gorgeous colour! (Uwielbiam twoją koszulę! To taki cudowny kolor!)
   Thank you for the flowers. They are gorgeous! (Dziękuję za kwiaty. Są cudowne!)
 9. brave **
  • piękny, wspaniały (np. wyczyn)
   Your gesture was very brave, I really needed help. (Twój gest był wspaniały, naprawdę potrzebowałem pomocy.)
   I have to admit that your performance was brave. (Muszę przyznać, że twój wyczyn był wspaniały.)
 10. rich ****  
  That play was rich, you should see it. (Tamta sztuka była wspaniała, powinieneś ją zobaczyć.)
  Your house is so rich, it must have been very expensive. (Wasz dom jest wspaniały, na pewno był bardzo drogi.)
 11. terrific **
 12. tremendous **
  • niesamowity, świetny, wspaniały
   Wasn't it a tremendous movie! (Czyż to nie był wspaniały film!)
   Your party was tremendous! (Twoja impreza była niesamowita!)
 13. marvellous British English , marvelous American English *
  • cudny, cudowny, wspaniały
   The weather in the mountains was marvellous. (Pogoda w górach była cudowna.)
   Is your marvellous idea to go abroad? (Czy twoim wspaniałym pomysłem jest to, by pojechać za granicę?)
 14. immense *
  • świetny, wspaniały (np. krajobraz), kapitalny
   Your project is immense. Good job. (Twój projekt jest kapitalny. Dobra robota.)
   I was amazed by the immense landscape in the mountains. (Byłem zdumiony wspaniałym krajobrazem w górach.)
 15. delicious ** , także: delish informal
 16. glamorous *
 17. glorious *
 18. sensational
 19. sublime
  • wspaniały (o widoku), wzniosły (o stylu), doskonały
   He was an artist known for his sublime style. (On był artystą znanym ze swojego wzniosłego stylu.)
   The view from the top of the mountain was truly sublime. (Widok ze szczytu góry był doprawdy wspaniały.)
 20. noble *
 21. mythic , także: mythical
 22. delightful , delightsome literary  
 23. cracking
 24. wicked *
 25. illustrious
 26. resplendent
 27. palatial
 28. wonder *****
  • cudowny, wspaniały
   He's a wonder child, he's so intelligent. (On jest wspaniałym dzieckiem, jest taki inteligentny.)
   It's not a wonder drug but it will ease your pain. (To nie jest cudowny lek, ale złagodzi twój ból.)
 29. illegal ***
  • wspaniały, znakomity slang
   This book is illegal, I want to read it again! (Ta książka jest znakomita, chcę przeczytać ją jeszcze raz!)
   What an illegal film, don't you think? (Co za wspaniały film, nie sądzisz?)
 30. princely  
 31. lordly
 32. wizard *
 33. supercalifragilisticexpialidocious
  • wspaniały, cudowny (dziecinne wyrażanie określające akceptacje i reprezentacja najdłuższego słowa w języku angielskim)
 34. ferlie , także: ferly
 35. fantabulous
 36. corking
 37. stonking
 38. jim-dandy
 39. gradely
 40. magnific , magnifical
 41. noice
 42. marvy
 43. bee's knees
 44. selcouth old use
 45. def

Powiązane zwroty — "wspaniałym"

przysłówek
wspaniale = great , gt. (skrót) +17 znaczeń
idiom
wykrzyknik
inne
rzeczownik
Zobacz także: być ukoronowanym czymś