"współczesny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współczesny" po polsku

współczesny

Seven Wonders of the Modern World - WorldAtlas.com
przymiotnik
 1. modern , ****  
  belonging to the present time
  Modern computers are very fast. (Współczesne komputery są bardzo szybkie.)
  It was a very modern play but I liked it. (To była bardzo współczesna sztuka, ale podobała mi się.)
  Is graffiti modern art or vandalism? (Czy graffiti jest sztuką współczesną czy wandalizmem?)
  I will give you my whole collection of modern art. (Dam ci całą moją kolekcję sztuki współczesnej.)
  zobacz także: contemporary
 2. contemporary *** , także: cotemporary old-fashioned  
  Much of the contemporary music just sounds like noise to me. (Wiele ze współczesnej muzyki brzmi dla mnie jak hałas.)
  He wrote his doctoral thesis on contemporary French literature. (On napisał swoją pracę doktorską o współczesnej francuskiej literaturze.)
  zobacz także: modern
 3. modern-day  
 4. present-day
 5. latter-day
 6. contemporaneous
 7. coeval  
 8. latterday  
 9. neoteric
 10. coetaneous
  • współczesny (dotyczący tego samego okresu) literary
 11. hodiernal
rzeczownik
 1. contemporary *** , także: cotemporary old-fashioned
  • współczesny (osoba żyjąca w tych samych czasach) formal [COUNTABLE]
   Tesla wasn't understood by his contemporaries. (Tesla nie był rozumiany przez swoich współczesnych.)
 2. coaeval  

powered by  eTutor logo