ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"wschodni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wschodni" po polsku

wschodni

przymiotnik
 1. eastern ***  
  Eastern Berlin was occupied by Russia. (Wschodni Berlin był zajęty przez Rosjan.)
  Her Eastern beauty dazzled him. (Jej wschodnia uroda olśniła go.)
  He lives in eastern Poland. (On mieszka we wschodniej Polsce.)
 2. Oriental , oriental
  • orientalny, wschodni
   Have you ever tried to learn any Oriental language? (Czy kiedyś próbowała pani uczyć się jakiegoś języka orientalnego?)
 3. east ****  
  There are lots of tourists on the east coast of Spain. (Na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii jest wielu turystów.)
  I like this warm east wind. (Lubię ten ciepły wschodni wiatr.)
 4. eastward , eastwards
 5. east-facing
przysłówek
 1. easterly

powered by  eTutor logo