"written solely" — Słownik kolokacji angielskich

written solely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany wyłącznie
  1. write czasownik + solely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But after the late 1960's they no longer wrote solely for one another.

powered by  eTutor logo