"written notice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "written notice" po angielsku — Słownik polsko-angielski

notice in writing
written notice

rzeczownik
  1. powiadomienie pisemne

"written notice" — Słownik kolokacji angielskich

written notice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisemne zawiadomienie
  1. written przymiotnik + notice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Prior to filing a suit in court for eviction, generally the landlord must provide written notice to the tenant (commonly called a notice to quit or notice to vacate).

    Podobne kolokacje: