"write to the Times" — Słownik kolokacji angielskich

write to the Times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do Czasów
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, the critic wrote letters to 'The Times' defending their work, later meeting them.

    Podobne kolokacje: