"write of one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać z czyjś czas
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He writes of his time in Paris:

    Podobne kolokacje: