"write obituaries" — Słownik kolokacji angielskich

write obituaries kolokacja
Popularniejsza odmiana: write one's obituary
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz nekrologi
  1. write czasownik + obituary rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's enough to make you want to write your own obituary and go back to bed.

    Podobne kolokacje: