"write memos" — Słownik kolokacji angielskich

write memos kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a memo
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz monity
  1. write czasownik + memo rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Step went back to his office and wrote a memo.

    Podobne kolokacje: