"write for the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do Nowych Czasów
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    She wrote to me for a long time, and I thought she'd keep her word.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write for the New Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "write for the New Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik