"write for a time" — Słownik kolokacji angielskich

write for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: write for the New Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do czasu
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wrote to me for a long time, and I thought she'd keep her word.

    Podobne kolokacje: