"write during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać podczas czyjś czas
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    She began writing in the 1970s during her time as a reporter.

    Podobne kolokacje: