"wpływ na środowisko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpływ na środowisko" po polsku

"wpływ na środowisko" — Słownik kolokacji angielskich

  1. environmental przymiotnik + effect rzeczownik = wpływ na środowisko, oddziaływanie na środowisko
    Bardzo silna kolokacja

    Environmental effects on public health are too important to leave to power politics.

powered by  eTutor logo