"wpłacać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpłacać coś" po polsku

czasownik
 1. deposit **
  • wpłacać (pieniądze do banku) [TRANSITIVE]
   How much do you want to deposit into your account? (Ile pieniędzy chciałbyś wpłacić na swoje konto?)
   Please just deposit the money into my account. (Po prostu wpłać te pieniądze na moje konto.)
   I deposited my weekly salary into the bank. (Wpłaciłem moje tygodniowe zarobki do banku.)
 2. ante
phrasal verb
 1. pay in  
  I want to pay in 1000 pounds. (Chcę wpłacić 1000 funtów.)
  She paid in 500 dollars and she has already used it all. (Ona wpłaciła 500 dolarów i już to wszystko zużyła.)
 2. put something down , także: put down something *

wpłacać coś

phrasal verb
 1. pay something in  
  I had to pay money in for my college. (Musiałem wpłacić pieniądze za szkołę pomaturalną.)

powered by  eTutor logo