"worldwide celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnoświatowa sława
  1. worldwide przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To its credit, the play avoids sanctimony, even as Ali recalls his worldwide celebrity.

powered by  eTutor logo