ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"world sport" — Słownik kolokacji angielskich

world sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport światowy
  1. world rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That's the way it should be if baseball wants to avoid being the laughingstock of world sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo