"workmanlike way" — Słownik kolokacji angielskich

workmanlike way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): solidna droga
  1. workmanlike przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One witness at the pizza connection trial, Luigi Ronsisvalle, described the workmanlike way he committed 13 contract murders.

    Podobne kolokacje: