"work with companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca ze spółkami
  1. work czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Often this includes working with other companies and government entities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo