"work is completed" — Słownik kolokacji angielskich

work is completed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca jest skończona
  1. complete czasownik + work rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I must find a way out of here to complete my work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo