"work for Sky Sports" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca dla Sky Sports
  1. work czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His last season on the tour was 1999 and he subsequently worked as an on course commentator for Sky Sports.

    Podobne kolokacje: