"word woman" — Słownik kolokacji angielskich

word woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo kobieta
  1. word rzeczownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even the word 'woman' is used as a term of abuse.

    Podobne kolokacje: