ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word tells" — Słownik kolokacji angielskich

word tells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo mówi
  1. word rzeczownik + tell czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    That's too bad because those words might tell us something if we would only pay attention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo