"word suggests" — Słownik kolokacji angielskich

word suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wskazuje
  1. word rzeczownik + suggest czasownik
    Silna kolokacja

    The word he used suggested quite a different color.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo