"word stings" — Słownik kolokacji angielskich

word stings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żądła słowa
  1. word rzeczownik + sting czasownik
    Zwykła kolokacja

    The words stung, as he had intended them to, but the hit brought no satisfaction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo