"word sounding" — Słownik kolokacji angielskich

word sounding kolokacja
Popularniejsza odmiana: word sounds
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk słowa
  1. word rzeczownik + sound czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wasn't sure how those three words could sound almost like a threat, but they did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo