ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word signifies" — Słownik kolokacji angielskich

word signifies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo oznacza
  1. word rzeczownik + signify czasownik
    Luźna kolokacja

    The word "waiting" left out, would have signified that the suit had gone the other way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo