"word shows" — Słownik kolokacji angielskich

word shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pokazuje
  1. word rzeczownik + show czasownik
    Zwykła kolokacja

    The written word couldn't show his true feelings, but it was the best he could do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo