"word rhymes" — Słownik kolokacji angielskich

word rhymes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rymuje
  1. word rzeczownik + rhyme czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another step she suggests is getting a child to develop an awareness that words can rhyme.

    Podobne kolokacje: