ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word referring" — Słownik kolokacji angielskich

word referring kolokacja
Popularniejsza odmiana: word refers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnoszenie się słowa
  1. word rzeczownik + refer czasownik
    Zwykła kolokacja

    The word may also refer to one of the following.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo