"word recurs" — Słownik kolokacji angielskich

word recurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo powtarza się
  1. word rzeczownik + recur czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now the words recurred to Laurel and rang in her head with sickening validity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo