"word piece" — Słownik kolokacji angielskich

word piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kawałek słowa
  1. word rzeczownik + piece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word "piece" can be used in lots of ways to mean "one thing" that belongs to a group of other things:

    Podobne kolokacje: