"word penetrates" — Słownik kolokacji angielskich

word penetrates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przebija
  1. word rzeczownik + penetrate czasownik
    Zwykła kolokacja

    Softly, but his words penetrated every corner of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo