ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word offends" — Słownik kolokacji angielskich

word offends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo uraża
  1. word rzeczownik + offend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She could not decide if Amber's words had offended or amused her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo