"word means" — Słownik kolokacji angielskich

word means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo znaczy
  1. word rzeczownik + mean czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Actually, the words do mean something, but not what they say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo