"word leaks out" — Słownik kolokacji angielskich

word leaks out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycieki słowa na zewnątrz
  1. word rzeczownik + leak czasownik
    Luźna kolokacja

    In the last week, word has leaked out about the administration's plans to cut housing programs for the homeless.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo