"word indicating" — Słownik kolokacji angielskich

word indicating kolokacja
Popularniejsza odmiana: word indicates
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wskazywanie słowa
  1. word rzeczownik + indicate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word itself clearly indicates to a business and trade community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo