ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word gains" — Słownik kolokacji angielskich

word gains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrosty słowa
  1. word rzeczownik + gain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word eventually gains new meaning as being an abbreviation of "extraterrestrial".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo