"word flies" — Słownik kolokacji angielskich

word flies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo leci
  1. word rzeczownik + fly czasownik
    Zwykła kolokacja

    The sheep, a car and some words fly at their turn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo