"word expresses" — Słownik kolokacji angielskich

word expresses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekspresy słowa
  1. word rzeczownik + express czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their first words to each other express how much they care.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo