"word escapes" — Słownik kolokacji angielskich

word escapes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo ucieka
  1. word rzeczownik + escape czasownik
    Zwykła kolokacja

    Since he was also hard of hearing, Mara's words had escaped him as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo