"word differs" — Słownik kolokacji angielskich

word differs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo różni się
  1. word rzeczownik + differ czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some words differ in a single sound and associated tone.

    Podobne kolokacje: