ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word corresponds" — Słownik kolokacji angielskich

word corresponds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo korespondować
  1. word rzeczownik + correspond czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words then correctly correspond to the will of the Committee, as agreed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo