"word corresponding" — Słownik kolokacji angielskich

word corresponding kolokacja
Popularniejsza odmiana: word corresponds
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo analogiczny
  1. word rzeczownik + correspond czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words then correctly correspond to the will of the Committee, as agreed.

    Podobne kolokacje: