"word comes out" — Słownik kolokacji angielskich

word comes out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wychodzi
  1. word rzeczownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    The words came out before I had a chance to even think about them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo